Общи условия за ползване

 •  Данни за продавача:  Асико ООД, с. Драговищица, общ. Костинброд. email: shop@assiko.com тел. 072-198871

 

 
 • Условия за ползване: За да използвате fireworks.bg или друг уеб-сайт, притежаван или поддържан от Асико ООД, Вие трябва да се съгласите с долу упоменатите условия за ползване. Ако не приемате тази политика, моля да не използвате уеб-сайтовете на Асико. Ние запазваме правото за промяна на тези условия за ползване, цялостно или отчасти, с или без съобщение. Вие следва да проверявате тези условия преди да ползвате уеб-сайта на Асико. Ако продължавате да използвате уеб-сайта на Асико и след промяната на условията, това значи че приемате промените.
 
 • Ограничения в употребата: Този уеб-сайт е собственост на и се поддържа от Асико ООД. Всички използвани имена, знаци и символи на продукти публикувани в този сайт сда търговски марки или са защитени от авторското право, които са притежание на техните собственици.
 
 • Предназначено за потребители: Освен ако не е изрично упоменато, материалите в уеб-сайта са представени единствено с цел предлагане на продукти налични в България.
 
 • Гаранция за качеството на сайта: Уеб - сайтът на Асико се представя без каквито и да е гаранции за точност, надеждност, или пълнота на материалите достъпни чрез уеб - сайта на Асико. Асико не гарантира, че уеб-сайта ще е достъпен по-всяко време, че ще е без грешки, без прекъсвания от смущения, че дефектите ще се коригират навреме, че уеб-сайта или сървърите, които го правят достъпен ще са без вируси или други вредни компоненти.
 
 • Ограничения в отговорността: При никакви обстоятелства Асико не може да бъде държан отговорен за непреднамерени или преднамерени вреди, произтичащи от ползването или невъзможността да се ползва сайта на Асико, дори и ако Асико или оторизиран служител на фирмата e бил предупреден за възможността от нанасяне на подобни щети.
 
 • Промяна на цени: Асико има правото да променя цените, указани на уеб-сайта, по свое усмотрение и по всяко време, без да дължи предварително уведомяване на потребителите.
 
 • Фойерверки и отговорност: Фойерверките могат да бъдат много опасни ако не се използват съгласно инструкциите за употреба. Купувайки фойерверки чрез този сайт или от някой от магазините на Асико, Вие се съгласявате да не държите отговорни Асико ООД и неговите партньори за всякакви последици, които могат да възникнат от закупуването, съхранението и използването на фойерверките или други пиротехнически изделия при неспазване на инструкциите за безапасност и употреба. Фойерверките от категория 2 и 3 са забранени за употреба от лица под 18 години.
 
 • Рекламации: Клиентът има право, без да дължи обезщетение или неустойка и без да посочва причина, да върне стоките закупени от сайта в срок от 14 дни, считано от датата на приемане на стоката. Връщането на стоките е за сметка на клиента.

 

 • Разни: Условията за ползване на сайта са съобразени с изискванията на българското законодателство. Вие сте съгласни, че всеки съдебен процес, свързан с тези Условия за ползване, да бъде воден в съответния съд в Република България по правилата на българското законодателство.
 
 • Промени по тези условия за ползване могат да бъдат въвеждани по всяко време от собственика на сайта.